Matematyka od A do Z - Repetytorium, Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony

Matematyka od A do Z - Repetytorium, Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony

Cena: 36.00 zł
Cena: 32.40 zł
autor:Karkut Janusz
ISBN:9788361165064
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:503
Wydanie:wyd 2008 dodruk
Format:145x205
Seria:od A do Z
Przedstawiony wybór przykładów, zadań i elementów teorii podyktowany jest zbiorem wymagań, któremu sprostać muszą uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W wyborze tym nie powinno już właściwie być zagadnień związanych z rachunkiem zdań oraz działu poświęconego rachunkowi różniczkowemu, jednak w ostatecznej wersji zagadnienia te występują. Złożyło się na to kilka powodów. Najważniejsze z nich są następujące: przyjmując zasadę,
że podstawa programowa nie jest tożsama z programem nauczania, możemy poszerzyć program przyjęty przez szkołę, pod warunkiem jednak, że nauczyciel będzie miał czas na realizację tego poszerzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w dobrym liceum nauczać rachunku różniczkowego.
Rangę nauczania dodatkowego materiału podnieść można poprzez np. wzmocnienie oceniania wewnątrzszkolnego i roli oceny końcowej.
W książce znajdują się elementy teorii oraz około 300 zadań rozwiązanych jako przykłady i ponad 300 zadań do samodzielnej pracy ucznia. Do zadań tych podano odpowiedzi.
Podane rozwiązania zadań nie zawsze są zredagowane w optymalny sposób, gdyż nie zawsze byłoby to z korzyścią dla Czytelnika. Czasem w rozwiązaniu zachowano więcej rachunków, niż to jest konieczne, a czasem pominięto niektóre kroki rozwiązania, uznając je za oczywiste. Poniżej podaję przykład redakcji rozwiązania zadania, którą można uznać za
optymalną. I jeszcze jedna, istotna uwaga: istnieje niewiele zadań, które można rozwiązać jedną tylko metodą (sposobem). Często takich sposobów jest wiele, co jest podkreślane na kartach tej książki.

powrót do Matematyka od A do Z - Repetytorium, Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony ->