Geodezja w gospodarce nieruchomościami Tom 3 - Andrzej Jagielski

Geodezja w gospodarce nieruchomościami Tom 3 - Andrzej Jagielski

Cena: 32.00 zł
autor:Andrzej Jagielski
ISBN:9788393692544
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:319
Wydanie:2011
Format:B5
Oprawa:miękka, lakierowana, kolorowa
Problematyka objęta trzecim i zarazem ostatnim tomem podręcznika Geodezja w gospodarce nieruchomościami stanowi tematyczną kontynuację wydanych uprzednio dwóch 
tomów: pierwszego w r. 2009 i drugiego w r. 2010 i stanowi dalsze uzupełnienie wiadomości
dotyczących udziału prac geodezyjnych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.
W treści tomu 3 zostały ujęte dwa podstawowe, a jednocześnie najbardziej konfliktogenne
i najtrudniejsze pod względem technicznym, prawnym, społecznym i gospodarczym
prace urządzeniowo-rolne, jakimi są: scalenia i wymiany gruntów oraz rozgraniczenia
nieruchomości. Wymagają one od geodety-projektanta i wykonawcy tych zabiegów
nie tylko wiedzy fachowej i prawnej, bezstronności, rzetelności i skrupulatności, lecz także
dobrej znajomości realiów życia na wsi, umiejętności negocjacyjnych i zdolności przekonywania
stron do przyjętych rozwiązań. Tematyka związana ze scaleniami i wymianami
gruntów została omówiona w rozdziale 18.
Współczesna technologia komputerowa umożliwia znaczne usprawnienie i radykalne
obniżenie pracochłonności projektowania scaleń gruntów. Wśród opracowanych w naszym
kraju programów do kompleksowej obsługi scaleń gruntów wyróżnia się pracujący w środowisku
programów firmy Bentley system MK-SCAL, opracowany przez: dr inż. Mariusza
Zygmunta i dr inż. Jarosława Janusa.
Do zasadniczych funkcji programu MK-SCAL należą:
• kontrola topologii mapy ewidencji gruntów,
• wspomaganie procesu tworzenia mapy szacunkowej,
• automatyczne tworzenie tabeli rejestru przed scaleniem i po scaleniu,
• wspomaganie tworzenia kompleksów projektowych,
• automatyczne projektowanie działek metodą powierzchniową lub wartościową,
• bieżące bilansowanie efektów procesu scalenia.

powrót do Geodezja w gospodarce nieruchomościami Tom 3 - Andrzej Jagielski ->