Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa WKŁ

Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Cena: 69.00 zł

Autor:Bajkowski Jerzy,
ISBN:978-83-206-1935-5
Wydawnictwo:Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Ilość stron:288
Ilość rysunków:261
Ilość tabel:15
Wydanie:1 / 2014
Format:B5
Oprawa:twarda
Monografia kompleksowo ujmująca właściwości sterowalnych cieczy magnetycznych, zwłaszcza magnetoreologicznych, wybrane zagadnienia z zakresu budowy wytrzymałościowych i reologicznych modeli ciał, schematy rozwiązań przepływu cieczy, przykłady obliczeń projektowych i najpopularniejsze modele reologiczne urządzeń magnetoreologicznych oraz wybrane przykłady konstrukcji urządzeń magnetoreologicznych (liniowych tłumików i amortyzatorów oraz obrotowych tłumików, sprzęgieł i hamulców), a także rezultaty badań tych urządzeń na specjalnych stanowiskach z uwzględnieniem m.in. wpływu temperatury na ich pracę. Opisano również lepkoplastyczne właściwości cieczy, w tym m.in. zachowanie cieczy w warunkach eksploatacyjnych, w których ich stan przypomina ciało stałe, oraz podano przykłady modelowania konstrukcji wykorzystujących urządzenia magnetoreologiczne (m.in. amortyzatora zamontowanego w podwoziu lekkiego samolotu sportowego, modelu samochodu oraz złożonego obiektu specjalnego). Szeroko przedstawiono też przykłady zastosowania urządzeń wykorzystujących ciecze magnetoreologiczne w różnego rodzaju konstrukcjach, zarówno ruchomych (np. zawieszenia pojazdów), jak i stacjonarnych (np. ochrona budynków przed trzęsieniem ziemi).
Odbiorcy: inżynierowie projektanci urządzeń tłumiących, pracownicy naukowi i studenci wydziałów mechanicznych, mechatronicznych i pokrewnych, studenci studiów doktoranckich oraz wszyscy zainteresowani tematyką publikacji.
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 15
PRZEDMOWA  18
1. WPROWADZENIE 21
1.1. Materiały i struktury „inteligentne” oraz „smart” 21
1.2. Historia odkrycia i rozwoju cieczy sterowalnych 23
Literatura do rozdziału 1 27
2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BUDOWY
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I REOLOGICZNYCH
MODELI CIAŁ 29
2.1. Główne wytyczne i założenia do budowy modeli ciał rzeczywistych 29
2.2. Podstawowe pojęcia wytrzymałościowe oraz definicje i związki opisujące zależności między obciążeniami i odkształceniami 30
2.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące obciążeń i naprężeń 30
2.2.2. Podstawowe definicje oraz klasyfikacja przemieszczeń i odkształceń ciał 32
2.2.3. Podstawowe zależności między naprężeniami i odkształceniami.
Stan czystego ścinania 34
2.2.4. Podstawowe definicje dotyczące fizycznych właściwości
wytrzymałościowych materiałów 40
2.3. Modele reologiczne ciał doskonałych 41
2.3.1. Elementarne modele reologiczne ciał doskonałych 41
2.3.2. Model reologiczny doskonale sprężystego ciała Hooke’a 42
2.3.3. Model reologiczny sztywno-plastycznego ciała Saint-Venanta 42
2.3.4. Model reologiczny doskonale lepkiego ciała Newtona 42
2.4. Wybrane właściwości elementarnych modeli reologicznych ciał doskonałych 43
2.4.1. Właściwości modelu doskonale sprężystego ciała Hooke’a 43
2.4.2. Właściwości modelu sztywno-plastycznego ciała Saint-Venanta 43
2.4.3. Właściwości modelu doskonale lepkiego ciała Newtona 44
2.5. Podstawowe złożone modele reologiczne ciał doskonałych 44
2.5.1. Model Kelvina-Voigta 44
2.5.2. Model Maxwella 45
2.6. Uwagi dotyczące innych rodzajów modeli relogicznych 45
Literatura do rozdziału 2 46
3. STRUKTURA I PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI STEROWALNYCH CIECZY MAGNETYCZNYCH 47
3.1. Wprowadzenie 47
3.2. Ciecze elektroreologiczne 47
3.3. Ciecze magnetoreologiczne 53
3.4. Ciecze ferromagnetyczne 56
Literatura do rozdziału 3 57
4. REOLOGICZNE I INŻYNIERSKIE MODELE CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH 59
4.1. Wprowadzenie 59
4.2. Wybrane przykłady struktur modeli płynów reologicznych 60
4.3. Ciecz magnetoreologiczna jako przykład płynu nienewtonowskiego 61
4.4. Wybrane modele reologiczne przydatne w analizie cieczy magnetoreologicznych 61
4.4.1. Lepkoplastyczny i lepko-elastoplastyczny model Binghama 61
4.4.2. Lepkoplastyczny model Herschela-Bulkleya 63
4.4.3. Lepkoplastyczny model Cassona 64
4.4.4. Sprężysto-lepkoplastyczny model Mc Kinleya 64
4.4.5. Model BingMax 65
4.4.6. Inne modele reologiczne 65
4.5. Inżynierskie modele cieczy magnetoreologicznych 66
4.6. Wybrane właściwości inżynierskich modeli cieczy magnetoreologicznych 67
4.6.1. Wprowadzenie 67
4.6.2. Właściwości modelu zaworowego 67
4.6.3. Właściwości modelu ściskanego 68
4.6.4. Właściwości modelu sprzęgłowego 68
Literatura do rozdziału 4 69
5. MECHANICZNE, REOLOGICZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH 70
5.1. Wprowadzenie 70
5.2. Podstawowe właściwości wybranych cieczy magnetoreologicznych 71
5.2.1. Wybrane charakterystyki cieczy MR produkcji firmy Lord Corporation 71
5.2.2. Wybrane charakterystyki cieczy MR produkcji firmy BASF 76
5.2.3. Wybrane charakterystyki cieczy MR opracowanych w Instytucie Fraunhofera 80
5.2.4. Wybrane charakterystyki cieczy MR opracowanej w Politechnice Warszawskiej 81
5.2.4.1. Właściwości cieczy magnetoreologicznej o oznaczeniu JL 81
5.2.4.2. Porównanie przebiegów charakterystyk cieczy MR opracowanych w Instytucie Fraunhofera, cieczy JL skomponowanej w Politechnice Warszawskiej oraz cieczy firmy Lord o oznaczeniu MRF 132 LD 84
5.2.4.3. Uwagi dotyczące innych europejskich cieczy magnetoreologicznych 85
Literatura do rozdziału 5 86
6. SCHEMATY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH ILUSTRUJĄCE ZASADĘ ICH DZIAŁANIA 87
6.1. Wprowadzenie 87
6.2. Przykłady rozwiązań przepływu cieczy w konstrukcjach magnetoreologicznych tłumików i amortyzatorów liniowych 88
6.2.1. Stosowane koncepcje przepływu cieczy w rozwiązaniach konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików liniowych 88
6.2.2. Stosowane koncepcje przepływu cieczy w rozwiązaniach konstrukcyjnych magnetoreologicznych amortyzatorów liniowych 90
6.3. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików, sprzęgieł i hamulców obrotowych 91
Literatura do rozdziału 6 93
7. PRZYKŁADY INŻYNIERSKICH OBLICZEŃ PROJEKTOWYCH I ROZWIĄZAŃ
KONSTRUKCYJNYCH KLASYCZNYCH URZĄDZEŃ
MAGNETOREOLOGICZNYCH 95
7.1. Ogólne uwagi dotyczące projektowania tłumików i amortyzatorów oraz sprzęgieł i hamulców MR 95
7.2. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików i amortyzatorów liniowych 96
7.3. Przykład konstrukcji magnetoreologicznego tłumika obrotowego 99
7.4. Przykłady obliczeń projektowych urządzeń magnetoreologicznych 100
7.4.1. Wprowadzenie 100
7.4.2. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika liniowego 101
7.4.3. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika, sprzęgła lub hamulca obrotowego o cylindrycznym kształcie szczeliny 105
7.4.4. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika sprzęgła lub hamulca obrotowego ze szczeliną utworzoną przez równoległe płaszczyzny tarcz 107
Literatura do rozdziału 7 108
8. NAJPOPULARNIEJSZE MODELE URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH 109
8.1. Wprowadzenie 109
8.2. Pierwotny i modyfikowane modele tłumików Gamota-Filisco 109
8.3. Lepko-elastoplastyczny model Li 111
8.4. Model Bouca-Wena 111
8.5. Model Spencera 113
8.6. Inne reologiczne modele urządzeń MR 114
Literatura do rozdziału 8 115
9. PRZYKŁADY KONSTRUKCJI LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW 117
9.1. Wprowadzenie 117
9.2. Wybrane przykłady konstrukcji magnetoreologicznych amortyzatorów liniowych 118
9.2.1. Amortyzator firmy Lord 118
9.2.2. Prototypy amortyzatorów wykonane w IPBM Politechniki Warszawskiej 119
9.3. Wybrane przykłady konstrukcji magnetoreologicznych tłumików liniowych 120
9.3.1. Prototyp tłumika T-SiMR-PW-MRF-132DG-0,5G-207 120
9.3.2. Prototyp tłumika T-SiMR-PW-MRF-132DG-0,5P-1-ST 122
9.4. Konstrukcyjne rozwiązanie tłumika MR pracującego jako amortyzator 123
9.5. Inne wybrane konstrukcje liniowych tłumików i amortyzatorów 123
Literatura do rozdziału 9 125
10. PROCEDURY ORAZ STANOWISKA DO BADAŃ URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH 127
10.1. Wprowadzenie 127
10.2. Charakterystyki niezbędne do ogólnej oceny amortyzatora lub tłumika MR 129
10.3. Stanowiska do realizacji badań magnetoreologicznych liniowych tłumików i amortyzatorów 130
10.3.1. Stanowisko do badań statycznych 130
10.3.2. Stanowisko do badań tłumików i amortyzatorów o kinematycznym wymuszeniu przemieszczeń 130
10.3.3. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk amortyzatorów i tłumików MR o niewielkich wymiarach z kinematycznym wymuszeniem ruchu 133
10.3.4. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk amortyzatorów lub tłumików MR o siłowym wymuszeniu ruchu 134
10.4. Sposób rejestracji wyników badań magnetoreologicznych urządzeń liniowych i aparatura badawcza 135
10.5. Charakterystyki niezbędne do ogólnej oceny magnetoreologicznych
obrotowych tłumików, sprzęgieł lub hamulców 136
10.6. Stanowiska do realizacji badań magnetoreologicznych urządzeń
obrotowych 136
10.6.1. Stanowisko do badań statycznych 136
10.6.2. Stanowisko do badań dynamicznych 137
10.7. Sposób rejestracji wyników badań magnetoreologicznych urządzeń obrotowych i aparatura badawcza 138
Literatura do rozdziału 10 138
11. BADANIA MAGNETOREOLOGICZNYCH LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW 140
11.1. Wprowadzenie 140
11.2. Ogólne uwagi dotyczące wyznaczania podstawowych charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w amortyzatorze lub tłumiku MR 141
11.3. Wyniki badań amortyzatora Lord Rheonetic RD-1005-3 142
11.3.1. Uwagi dotyczące przedmiotu badań 142
11.3.2. Uwagi dotyczące obróbki i prezentacji wyników 142
11.3.3. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach kinematycznego wymuszenia ruchu 143
11.3.4. Charakterystyki pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian temperatury 147
11.3.5. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach wymuszenia ruchu siłą o charakterze uderzeniowym 148
11.4. Wyniki badań amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203 150
11.4.1. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach kinematycznego wymuszenia ruchu 150
11.4.2. Charakterystyki pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian temperatury 152
11.4.3. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach wymuszenia ruchu siłą o charakterze uderzeniowym 157
11.4.4. Przykładowe przebiegi zmian wartości siły, przemieszczenia i temperatury w funkcji czasu w przypadku uderzeniowego wymuszenia ruchu uzyskane przy wielkości szczeliny s = 1,0 mm 159
11.5. Wyniki badań tlumika T-SiMR MR-132 DG 161
11.5.1. Wyniki badań pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian wartości natężenia prądu w solenoidzie głowicy uzyskane przy różnych wysokościach szczeliny do przepływu cieczy
i kinematycznym wymuszeniu ruchu 161
11.5.2. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 0,5 mm 163
11.5.3. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 0,7 mm 164
11.5.4. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 1,0 mm 165
11.5.5. Wykresy porównawcze wyników badań ilustrujące wpływ prędkości na zmianę siły działającej na tłoczysko uzyskane przy różnych wartościach wysokości szczeliny 167
11.5.6. Wyniki badań ilustrujące wpływ temperatury na wartości pochłaniania i rozpraszania energii 169
11.5.7. Wybrane wyniki badań statycznych 173
Literatura do rozdziału 11 174
12. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW 176
12.1. Analiza wyników badań amortyzatorów i tłumików z kinematycznym wymuszeniem ruchu 176
12.1.1. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii amortyzatora Lord Rheonetic LD-1005-3 176
12.1.2. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203 178
12.1.3. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii tłumika T-SiMR MR-132 DG 178
12.2. Analiza wyników badań amortyzatorów wyznaczonych przy uderzeniowym wymuszeniu ruchu 179
12.2.1. Analiza przebiegu zmian wartości siły obciążającej tłoczysko amortyzatora Lord Rheonetic LD-1005-3 179
12.2.2. Analiza przebiegu zmian wartości siły obciążającej tłoczysko amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203 179
Literatura do rozdziału 12 180
13. BADANIA MAGNETOREOLOGICZNYCH OBROTOWYCH TŁUMIKÓW, SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW 182
13.1. Wprowadzenie 182
13.2. Podobieństwa i różnice w konstrukcji oraz badaniach magnetoreologicznych obrotowych tłumików, sprzęgieł i hamulców 182
13.3. Przyjęta metodyka badawcza wybranych przedmiotów badań 184
13.4. Wyniki badań prototypu sprzęgła magnetoreologicznego S-SiMR-MR-FB2040 185
13.4.1. Badania sprzęgła przy przepływie prądu w dwóch solenoidach 185
13.4.1.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 185
13.4.1.2. Wyznaczone w funkcji prędkości wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury 187
13.4.1.3. Zarejestrowane w funkcji czasu wyniki badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło wyznaczone przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach i zmiennej prędkości 188
13.4.1.4. Wyniki badania wpływu prędkości obrotowej i temperatury na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło 189
13.4.1.5. Wyniki badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperatury zarejestrowane w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej 189
13.4.1.6. Wyniki badania remanencji sprzęgła 191
13.4.2. Badania sprzęgła przy przepływie prądu w jednym solenoidzie 192
13.4.2.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w jednym solenoidzie urządzenia 192
13.4.2.2. Wyznaczone w funkcji prędkości obrotowej wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz zmiany temperatury 193
13.4.2.3. Wyniki badania wpływu prędkości obrotowej na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperaturę 195
13.4.2.4. Wyniki badania narastania w czasie temperatury sprzęgła wyznaczone dla różnych wartości natężenia prądu płynącego w solenoidzie 195
13.4.2.5. Wyniki badania narastania temperatury sprzęgła w funkcji czasu i prędkości obrotowej 196
13.4.2.6. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane w funkcji temperatury 196
13.4.2.7. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego w wybranym przedziale czasu pracy wyznaczone dla różnych wartości prędkości obrotowej 197
13.4.2.8. Wyniki badania remanencji sprzęgła 197
13.5. Wyniki badań prototypu hamulca magnetoreologicznego H-SiMR-MR-FB2040 przy przepływie prądu w dwóch solenoidach 198
13.5.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez hamulec zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 198
13.5.2. Wyznaczone w funkcji prędkości wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu hamowania oraz na zmiany temperatury 200
13.5.3. Wyniki badania zmian wartości momentu hamowania zarejestrowane w funkcji czasu i wyznaczone przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach oraz zróżnicowanych wartościach prędkości 201
13.5.4. Wyniki badania wpływu czasu pracy hamulca na zmianę temperatury wyznaczone dla kilku wartości prędkości obrotowych oraz natężenia prądu w solenoidach urządzenia 202
13.5.5. Wyniki badania zmian temperatury w czasie wyznaczone dla kilku wartości prędkości obrotowej tłumika oraz natężenia prądu płynącego w solenoidach 202
13.5.6. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego tłumika wyznaczone w funkcji czasu przy różnych wartościach natężenia prądu 203
13.5.7. Wyniki badania zmian momentu obrotowego tłumika w funkcji temperatury wyznaczone dla różnych wartości natężenia prądu w solenoidach 204
13.5.8. Wyniki badania zmian wartości momentu hamowania i temperatury hamulca zarejestrowane w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej, natężenia prądu i jednakowej wartości czasu pomiaru 204
13.5.9. Wyniki badania remanencji hamulca H-SiMR-MR-FB2040 207
Literatura do rozdziału 13 207
14. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH OBROTOWYCH
TŁUMIKÓW, SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW 208
14.1. Wprowadzenie 208
14.2. Analiza zmian wartości przenoszonego momentu sprzęgła S-SiMR-MR-FB2040 w przypadku przepływu prądu w dwóch solenoidach 208
14.2.1. Analiza wyników badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło uzyskanych dla różnych wartości natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 208
14.2.2. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości 209
14.2.3. Analiza zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowanych w funkcji czasu wyznaczonych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach i zróżnicowanych wartościach prędkości 210
14.2.4. Analiza wyników badania wpływu prędkości obrotowej i temperatury na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło 210
14.2.5. Analiza wyników badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperatury zarejestrowanych w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej 211
14.2.6. Analiza wyników badania wpływu remanencji na wartości momentu resztkowego sprzęgła 211
14.3. Analiza zmian wartości przenoszonego momentu sprzęgła S-SiMR-MR-FB2040 w przypadku przepływu prądu w jednym solenoidzie 212
14.3.1. Uwagi dotyczące analizy sprzęgła MR z pojedynczym oddziaływaniem pola magnetycznego na ciecz 212
14.3.2. Analiza wyników badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło uzyskanych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidzie 212
14.3.3. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości obrotowej 213
14.3.4. Analiza wyników badania wpływu prędkości obrotowej na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperaturę 214
14.3.5. Analiza wyników badania wzrostu temperatury 214
14.3.6. Analiza wyników badania narastania temperatury sprzęgła w funkcji czasu i prędkości obrotowej 215
14.3.7. Analiza wyników badania zmian wartości momentu obrotowego sprzęgła zarejestrowanych w funkcji temperatury 215
14.3.8. Analiza wpływu zmian wartości momentu obrotowego w wybranym przedziale czasu pracy przy różnych wartościach prędkości obrotowej 215
14.3.9. Analiza wyników badania wpływu remanencji na wartości momentu resztkowego sprzęgła 216
14.4. Analiza zmian wartości momentu przenoszonego przez hamulec H-SiMR-MR-FB2040 pracujący z włączonymi dwoma solenoidami 216
14.4.1. Wprowadzenie 216
14.4.2. Analiza wyników badania przenoszonego przez hamulec momentu obrotowego zarejestrowanych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 216
14.4.3. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu hamowania oraz zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości 217
14.4.4. Analiza wyników badania zmian wartości momentu hamowania zarejestrowanych w funkcji czasu i wyznaczonych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach oraz różnych wartościach prędkości 217
14.4.5. Analiza wyników badania wpływu czasu pracy hamulca na zmianę temperatury wyznaczonych dla kilku wartości prędkości obrotowej oraz natężenia prądu w solenoidach urządzenia 218
14.4.6. Analiza wyników badania zmian temperatury w funkcji czasu wyznaczonych dla kilku wartości prędkości obrotowej tłumika oraz natężenia prądu płynącego w solenoidach 218
14.4.7. Analiza wyników badania zmian wartości momentu obrotowego tłumika wyznaczonych w funkcji czasu przy różnych wartościach natężenia prądu 219
14.4.8. Analiza wyników badania zmian momentu hamowania wyznaczonych w funkcji temperatury dla różnych wartości prądu płynącego w solenoidach i przy stałych wartościach prędkości obrotowej
wirnika hamulca 219
14.4.9. Analiza wyników badania zmian wartości momentu hamowania i temperatury hamulca zarejestrowanych w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej, natężenia prądu oraz jednakowej wartości czasu cyklu pomiarowego 220
14.4.10. Analiza wyników badania remanencji hamulca H-SiMR-MR-FB2040 221
Literatura do rozdziału 14 221
15. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH DO OPISU WŁAŚCIWOŚCI CIECZY W URZĄDZENIACH MAGNETOREOLOGICZNYCH 222
15.1. Wprowadzenie 222
15.2. Przegląd modeli konstytutywnych opisujących właściwości metali 222
15.2.1. Ogólna klasyfikacja modeli 222
15.2.2. Prawo Bodnera-Partoma 224
15.2.3. Prawo Perzyny 225
15.2.4. Prawo Chaboche’a 226
Literatura do rozdziału 15 227
16. PRÓBA OPISU LEPKOPLASTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EKSPLOATACYJNYCH
WARUNKACH PRACY ZA POMOCĄ RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH 229
16.1. Wprowadzenie 229
16.2. Podstawowe dane eksperymentalne oraz metodyka wyznaczania parametrów niezbędnych do opisu właściwości stanu cieczy MR za pomocą równań konstytutywnych 230
16.3. Opis lepkoplastycznych właściwości cieczy MR z wykorzystaniem prawa Bodnera-Partoma 234
16.4. Symulacja numeryczna 236
Literatura do rozdziału 16 237
17. PRZYKŁADY MODELOWANIA KONSTRUKCJI ZAWIERAJĄCYCH URZĄDZENIA
MAGNETOREOLOGICZNE 238
17.1. Wprowadzenie 238
17.2. Modele zabezpieczeń budynków przed wstrząsami sejsmicznymi i obciążeniem wiatrem 239
17.3. Modelowanie układu drgającego z kinematycznym wymuszeniem przemieszczeń 240
17.4. Modelowanie podwozia lekkiego samolotu sportowego 250
17.4.1. Wprowadzenie 250
17.4.2. Model samolotu i jego opis matematyczny 250
17.4.3. Przykład rezultatów badań eksperymentalnych i ich porównanie z wynikami procesu symulacji 252
17.5. Modelowanie i badania drgań pojazdu wyposażonego w aktywne tłumiki MR 254
17.5.1. Wprowadzenie 254
17.5.2. Opis matematyczny modelu i równania ruchu 254
17.5.3. Zagadnienie sterowania 256
17.5.4. Sformułowanie problemu optymalizacji 257
17.6. Modelowanie cech dynamicznych obiektu specjalnego z tłumikami magnetoreologicznymi 257
17.6.1. Wprowadzenie 257
17.6.2. Główne elementy konstrukcyjne modelu analizowanego obiektu 257
17.6.3. Przyjęty model i badania amortyzatora MR 259
17.6.4. Ostateczna postać modelu dynamicznego obiektu 259
17.6.5. Równania ruchu ciał modelu z uwzględnieniem jednostronnych ograniczników ruchu 260
Literatura do rozdziału 17 261
18. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA CIECZY I URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH 265
18.1. Wprowadzenie 265
18.2. Przykłady zastosowania cieczy magnetoreologicznych jako czynnika wykonawczego 265
18.3. Przykłady urządzeń wykorzystujących ciecze magnetoreologiczne 267
18.3.1. Wprowadzenie 267
18.3.2. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w budownictwie 267
18.3.3. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w urządzeniach mechanicznych 270
18.3.4. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w maszynach budowlanych 271
18.3.5. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w ortopedii i rehabilitacji 271
18.3.6. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w przemyśle samochodowym 275
18.3.7. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w przemyśle zbrojeniowym 280
Literatura do rozdziału 18 283
Opinie książki Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.