Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Polcen Wydawnictwo

Elektryczność w budynkach - vademecum

Elektryczność w budynkach - vademecum

Cena tradycyjna: 97.00 zł
Cena promocyjna: 87.30 zł
Oszczędzasz: 9.70 zł /-10%/

Autor:Janusz Strzyżewski,
ISBN:978-83-89234-79-7
Wydawnictwo:Polcen Oficyna Wydawnicza
Ilość stron:432
Wydanie:2014
Format:B5
Oprawa:MIĘKKA
Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami. Vademecum adresowane jest do: właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych. W książce opisano m.in.: sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu; zasady prawne oraz techniczne związane z dostawą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych oraz możliwości korzystania ze źródeł zasilania awaryjnego; zasady doboru zespołów prądotwórczych i UPS-ów, a także odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe; zasady prawidłowego oświetlania wnętrz i przyległego terenu – w tym parametry i ocenę efektywności nowoczesnych źródeł światła, takich jak lampy wyładowcze i lampy LED-owe. Szczególnie pożyteczną część książki stanowi dekalog inwestora i użytkownika zawierający praktyczne informacje dotyczące: odpowiedzialności prawnej właściciela lub użytkownika budynku, kontaktów z dostawcą energii elektrycznej, budowy lub remontu i modernizacji instalacji elektrycznej, zasad sporządzania dokumentacji projektowej, zasad wyboru wykonawcy.


zobacz spis treści
Od Wydawcy  5

Recenzja  6

Od Autora        7

Wykaz ważniejszych skrótów użytych w vademecum  16

Wstęp  17
Rozdział I. ROZWIĄZANIA PODSTAWOWE  19

1. Zasilanie w energię elektryczną  19

1.1. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej  19
1.1.1. Przepisy  19
1.1.2. Wybór sprzedawcy energii elektrycznej  20
1.1.3. Parametry jakościowe energii elektrycznej i dopuszczalne przerwy w jej dostawie  23
1.1.4. Procedury i rozwiązania techniczne  25
1.1.4.1. Przyłącze stałe  25
1.1.4.2. Przyłącze tymczasowe  27
1.1.4.3. Budowa przyłącza na podstawie zgłoszenia  27
1.1.4.4. Budowa przyłącza bez zgłoszenia  28
1.1.4.5. Uzgodnienia geodezyjne  28
1.1.4.6. Wniosek o przyłączenie  28
1.1.4.7. Odpowiedź zakładu energetycznego  29

1.1.4.8. Terminy wydania warunków technicznych  29
1.1.4.9. Miejsce dostawy energii elektrycznej  29
1.1.5. Rozwiązania techniczne  30
1.1.5.1. Linie rozdzielcze  30
1.1.5.2. Przyłącze od linii napowietrznej  31
1.1.5.3. Przyłącze od linii kablowej  37
1.2. Przygotowanie instalacji domowych do przerw w dostawie energii elektrycznej  41
1.2.1. Przyczyny przerw w dostawie energii elektrycznej  41
1.2.2. Zabezpieczenie nowego obiektu - zainstalowanie zespołu prądotwórczego  42
1.2.3. Zainstalowanie UPS  44
1.2.4. Współdziałanie UPS z siecią LAN  47
1.2.5. Działania w istniejącym budynku  48
1.3. Pomiar energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym lub gospodarstwie rolnym  48
1.4. Własne odnawialne źródła energii elektrycznej  51
1.4.1. Panele fotowoltaiczne  52
1.4.1.1. Rodzaje paneli i ich układy  52
1.4.1.2. Zjawisko fotowoltaiczne  53
1.4.1.3. Moduły i panele fotowoltaiczne  53
1.4.1.4. Układy fotowoltaiczne  55
1.4.1.5. Prosument  56
1.4.1.6. Rozwiązania hybrydowe  56
1.4.2. Przydomowe elektrownie wiatrowe  57
1.4.2.1. Kontrowersje związane z użytkowaniem  57
1.4.2.2. Wiatr w Polsce  59
1.4.2.3. Uwarunkowania formalne  64
1.4.2.4. Rozwiązania techniczne i dobór wielkości turbiny  65
1.4.2.5. Koszty  71
2. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej  72
3. Odbiorniki energii elektrycznej  78
3.1. Odbiorniki technicznego wyposażenia budynków mieszkalnych  78
3.2. Odbiorniki w budynkach inwentarskich  83
3.3. Odbiorniki AGD i RTV w budynkach mieszkalnych  84
3.4. Sprzęty audiowizualne i komputery  87
3.5. Domowe narzędzia z napędem elektrycznym  87

3.6. Urządzenia do pielęgnacji ciała  88
3.7. Urządzenia oświetleniowe w pomieszczeniach mieszkalnych oraz budynkach inwentarskich  88
3.7.1. Pojęcia i jednostki stosowane w technice świetlnej  88
3.7.2. Źródła światła  89
3.7.3. Promienniki specjalne  97
3.7.4. Zamienniki tradycyjnych żarówek  97
3.7.5. Oprawy oświetleniowe  100
3.7.6. Zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej  100
3.7.7. Oświetlenie pomieszczeń inwentarskich  102
4. Wybrane przykłady zastosowań oświetlenia  104
4.1. Budynki mieszkalne  104
4.2. Budynki gospodarcze  107
5. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych  110
5.1. Dostosowanie instalacji do charakteru pomieszczenia  110
5.2. Elementy instalacji  116
5.2.1. Rozdzielnica  116
5.2.2. Zabezpieczenia  120
5.2.2.1. Bezpieczniki topikowe  120
5.2.2.2. Wkręcane wyłączniki nadmiarowe  121
5.2.2.3. Modułowe wyłączniki nadmiarowe  122
5.2.2.4. Zabezpieczenia silników  124
5.2.2.5.Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe  125
5.2.3. Obwody odbiorcze  127
5.2.4. Sprzęt i osprzęt instalacyjny  129
5.2.4.1. Łączniki w budynkach mieszkalnych  129
5.2.4.2. Gniazda wtyczkowe w budynkach mieszkalnych  130
5.2.4.3. Osprzęt w budynkach gospodarczych  132
5.2.5. Przewody i rury instalacyjne  132
5.2.6. Puszki  136
5.2.7. Listwy i kanały instalacyjne  137
5.2.8. Puszki podłogowe  139
5.3. Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji  139
5.4. Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do współczesnych przepisów i potrzeb  140
5.4.1. Rozdział przewodu ochronno-neutralnego  140
5.4.2. Zmiany w instalacji  142
5.4.3. Wymiana złącza oraz przyłącza  145
6. Ochrona odgromowa  147
6.1. Przepisy i normy  147
6.2. Ochrona zewnętrzna  153
6.3. Określanie stopnia zagrożenia  155
6.4. Zewnętrzna instalacja piorunochronna  155
6.5. Ochrona urządzeń usytuowanych na dachu budynku  158
6.6. Ochrona wewnętrzna przed przepięciami  163
7. Instalacje elektryczne oraz oświetlenie terenu  168
7.1. Zasilanie odbiorników energii elektrycznej  168
7.2. Układanie kabli ziemnych  169
7.3. Sieć rozdzielcza w gospodarstwie rolnym  171
7.4. Oświetlenie ogrodu  171
7.4.1. Rozwiązania konwencjonalne  171
7.4.2. Oświetlenie z wykorzystaniem energii słonecznej  175
7.5. Oświetlenie terenu gospodarstwa rolnego  176
7.5.1. Dobór źródeł światła i opraw oświetleniowych  176
7.5.2. Sterowanie oświetleniem terenu  179
7.5.3. Ochrona urządzeń oświetleniowych przed wpływami zewnętrznymi  180

Rozdział II. ROZWIĄZANIA SPECJALNE  181

1. Odnawialne źródła energii cieplnej  181
1.1. Kolektory słoneczne  182
1.1.1. Układy solarne w polskich warunkach klimatycznych  182
1.1.2. Typy kolektorów słonecznych  187
1.1.3. Dobór urządzeń  192
1.1.4. Układy solarne  193
1.2. Pompy ciepła  195
1.2.1. Zasada działania  195
1.2.2. Budowa dolnych źródeł  200
1.2.3. Skład zestawu  200
1.2.4. Sterowanie pracą  201
1.2.5. Współpraca pompy ciepła z kotłem c.o   202
1.3. Biomasa  205
2. Klimatyzacja  207
2.1. Wprowadzenie  207
2.2. Zasada działania urządzeń  208
2.3. Klimatyzatory indywidualne - stałe i przenośne  211
2.4. Układy klimatyzacyjne typu multisplit  215
2.5. Klimakonwektory  216
2.6. Współdziałanie z pompą ciepła  217
2.7. Dobór urządzeń  217
2.8. Osuszanie powietrza  218
3. Ogrzewanie elektryczne  220
3.1. Wprowadzenie  220
3.2. Ogrzewanie pomieszczeń  221
3.2.1. Systemy ogrzewania  221
3.2.2. Ogrzewanie elektryczne na tle innych źródeł energii  224
3.2.3.    Ogrzewanie bezpośrednie  230
3.2.3.1. Ogrzewanie konwekcyjne  230
3.2.4.    Ogrzewanie akumulacyjne  237
3.2.4.1. Akumulacja ciepła i jego oddawanie  237
3.2.4.2. Akumulacyjne grzejniki wolno stojące  237
3.2.4.3. Akumulacyjne ogrzewanie powierzchniowe  240
3.3. Ogrzewanie rynien i dachów oraz otoczenia budynków  243
3.3.1. Rynny i dachy  243
3.3.2. Otoczenie budynków, schody i rampy  245
3.4. Utrzymanie temperatury wody  247
3.5. Specjalne zastosowanie ogrzewania elektrycznego w obiektach rolniczych  247
3.6. Przygotowanie ciepłej wody do celów użytkowych  251
4. Instalacje teletechniczne i multimedialne  257
4.1. Instalacja telefoniczna  257
4.2. Instalacja komputerowa  258
4.3. Instalacja antenowa  260
5. Kontrola dostępu, ochrona przed włamaniem i pożarem  262
5.1. Wprowadzenie  262
5.2. Zagrożenia i środki ochrony  263
5.3. Ochrona przed włamaniem  264
5.3.1. Ochrona peryferyjna  264
5.3.2. Ochrona bezpośrednia  265
5.3.2.1. Klasy systemów ochronnych  265
5.3.2.2. Monitoring i transmisja informacji  267
5.3.2.3. Wybór systemu ochrony  267
5.3.2.4. Układanie instalacji sygnalizacyjnej  268
5.3.2.5. Ochrona otoczenia budynku  268
5.3.2.6. Systemy bezprzewodowe  268
5.3.2.7. Wybór firmy ochroniarskiej oraz wstępne decyzje inwestora  268
5.3.2.8. Istotne szczegóły  269
5.3.3. Elementy systemów ochronnych  272
5.3.3.1. Domofony i wideodomofony  272
5.3.3.2. Kamery wideo  274
5.3.3.3. Czujki ruchu  275
5.3.3.4. Czujki stłuczenia szkła  278
5.3.3.5. Magnetyczne czujniki kontaktronowe  279
5.3.3.6. Czujki zalania cieczą  279
5.3.3.7. Czujniki obecności czadu  280
5.3.3.8. Czujniki wycieku palnych gazów  281
5.4. Ochrona przed pożarem  281
5.4.1. Informacje wstępne  281
5.4.2. Czujki pożarowe  282
5.4.3. Systemy ochrony pożarowej  283
5.4.4. Centralki alarmowe  284
5.4.5. Transmisja sygnałów  286
5.4.6. Zasilanie centralki pożarowej  287
5.5. Zintegrowane systemy ochrony  287
5.6. Od decyzji, przez projekt, do efektu  287
5.7. Uproszczona ochrona niewielkich obiektów  289
5.8. Czujki autonomiczne  289
5.9. Systemy bezprzewodowe  291
6. Iluminacja domu i ogrodu  292
6.1. Wprowadzenie  292
6.2. Przykłady iluminacji  293
6.3. Warunki bezpieczeństwa  298

Rozdział III. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  301
1. Zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej  301
1.1. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym  301
1.2. Zagrożenie pożarowe  303
2. Wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki i zwierzęcy  305
3. Zasady bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych  311
4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  313
4.1. Uregulowania normatywne  313
4.2. Środki ochrony  315
4.2.1. Izolacja części czynnych jako środek ochrony podstawowej  316
4.2.2. Ochronne wyłączniki różnicowoprądowe  317
4.2.3. Jednoczesna ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodzeniu  318
4.2.4. Środki ochrony w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym  318
4.2.4.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic [N18]  318
4.2.4.2. Baseny pływackie, brodziki, fontanny i kaskady wodne  323
4.2.4.3. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny  325
4.2.4.4. Budynki rolnicze  328
5. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych  329
6. Przewody i uziomy ochronne  331
7. Funkcje ochronnych wyłączników różnicowoprądowych  334

Rozdział IV. POŻARY WYWOŁYWANE PRZEZ NIESPRAWNE INSTALACJE LUB URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE  337

1. Zapobieganie pożarom  337
2. Środki i czynności gaśnicze  338

Rozdział V. RATOWANIE OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  339

1. Odłączenie od źródła napięcia  339
2. Wezwanie pomocy medycznej  340
Rozdział VI. NIEDOCENIANE ZAGROŻENIA  341
1. Pola magnetyczne we wnętrzach i w otoczeniu budynku  341
1.1. Wprowadzenie  341
1.2. Źródła pól elektromagnetycznych (PEM)  345
1.3. Przepisy  348
1.4. Skala zagrożeń i ochrona przed działaniem PEM we wnętrzach  350
1.5. Pola PEM na otwartych terenach  356
2. Elektryczność statyczna  361
2.1. Powstawanie zjawiska  361
2.2. Działanie ładunków elektrostatycznych  365
2.3. Środki ochrony  367
Rozdział VII. DEKALOG INWESTORAUŻYTKOWNIKA  371
1. Odpowiedzialność prawna właściciela lub użytkownika obiektu  371
2. Kontakty z dostawcą energii elektrycznej  377
3. Nowa budowa lub remont i modernizacja  379
4. Dokumentacja projektowa  382
5. Wybór wykonawcy robót elektrycznych  384
6. Nadzór nad realizacją robót elektrycznych  385
7. Dokumentacja powykonawcza i książka obiektu budowlanego  386
8. Sprawdzanie końcowe i odbiór instalacji elektrycznych  388
9. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych  390
10. Zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych  393
Załącznik nr 1 - Wzór książki obiektu budowlanego [wg (P14)]  395
Załącznik nr 2 - Wzór metryki urządzenia piorunochronnego  402
Załącznik nr 3 - Wzór paszportu urządzeń oświetleniowych  403
Załącznik nr 4 - Wykaz wybranych przepisów, norm i materiałów źródłowych  405
Wykaz tablic  411
Wykaz rysunków i zdjęć  415
Skorowidz rzeczowy  425
 
Opinie książki Elektryczność w budynkach - vademecum

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.