Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

Ochrona pracy. Poradnik dla służby bhp

Ochrona pracy. Poradnik dla służby bhp

Cena tradycyjna: 31.50 zł
Cena promocyjna: 28.35 zł
Oszczędzasz: 3.15 zł /-10%/
niedostępna
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Format:B5
Oprawa:miękka
Przedstawia system ochrony pracy w kraju oraz zagrożenia zawodowe. Zawiera wybrane ustawy i rozporządzenia oraz informacje o charakterystycznych zagrożeniach i propozycje praktycznych działań w celu poprawy warunków pracy. Poradnik zalecany jako pomoc dydaktyczna na szkoleniach z dziedziny BHP.
Autor: Józef Ślęzak
Format: B5, 260 stron, oprawa miękka foliowana.
Wydanie II
Stan prawny: 2010r.

Wprowadzenie.
........................................................................................................... 91. Konstytucyjne podstawy ochrony pracy.
........................................................... 102. System ochrony pracy w Polsce.
2.1. Cele ochrony pracy. ............................................................................................. 10
2.2. Elementy systemu ochrony pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. .......................... 11
........................................................................ 103. Zagroenia zawodowe.
3.1. Czynniki zagro enia.............................................................................................. 13
3.2. Stopnie zagro enia. ............................................................................................. 14
3.3. Rozpoznanie, ocena i analiza zagro en zawodowych. ........................................ 16
3.3.1. Podstawy bezpieczenstwa i higieny pracy. ....................................................... 16
3.3.2. Srodowisko pracy. ............................................................................................ 18
3.4. Kontrola warunków pracy. ................................................................................... 21
3.4.1. Rodzaje kontroli. ............................................................................................... 22
3.4.2. Organizacja kontroli. ......................................................................................... 22
3.4.3. Wskazania szczególne. .................................................................................... 23
......................................................................................... 13Wykaz załaczników
1. Klasyfikacja zagro en zawodowych. ....................................................................... 24
2. Zagro enia zawodowe. ........................................................................................... 27
3. Wskazówki metodyczne organizacji i prowadzenia szkolen w dziedzinie bhp. ....... 29
4. Panstwowa Inspekcja Pracy — organ nadzoru i kontroli przestrzegania
prawa pracy. ........................................................................................................... 31
5. Odpowiedzialnosc w razie naruszenia prawa pracy i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. ............................................................................. 40
6. Zagadnienia zwiazane z ochrona przed wybuchami gazów palnych i palnych
par cieczy. .............................................................................................................. 47
7. Charakterystyka pospolitych gazów palnych i toksycznych. ................................... 53
8. Uwaga! Gaz ziemny! ............................................................................................... 57
9. Uwaga! Wodorotlenek sodu! ................................................................................... 63
10. Uwaga! Rozpuszczalniki organiczne! ..................................................................... 65
11. Uwaga! Pednie! ...................................................................................................... 66
12. Podstawowe parametry pomieszczen sta
13. Dzia
14. Konsultacje w zakresie bhp oraz komisje bezpieczenstwa i higieny pracy
(art. 237
15. Komisje bhp. ........................................................................................................... 74
16. Powszechny obowiazek informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
zwiazanym z wykonywana praca (art. 226 K.p.). .................................................... 76
17. Niektóre pospolite zagro enia wypadkami. ............................................................. 78
łej pracy. ................................................ 67łania na rzecz bezpieczenstwa pracy. ............................................................. 68SPIS TRESCI
do ksiaki pt. „Ochrona pracy.
Poradnik dla słuby bhp”
18. Formy profilaktyki w celu zmniejszenia badz likwidacji oddzia
szkodliwych czynników srodowiska pracy. .............................................................. 79
19. Zagro enia zawodowe. Tok postepowania w razie ich ujawnienia. ........................ 80
20. Metodyka wprowadzania systemu aktywnego uczestnictwa w poprawie
warunków pracy. ..................................................................................................... 81
20A. System aktywnego uczestnictwa pracowników w zapobieganiu
zagro eniom zawodowym — karta problemów I. .......................................... 82
20B. System aktywnego uczestnictwa osób kierujacych pracownikami
w zapobieganiu zagro eniom zawodowym — karta problemów II. ................ 83
21. Szczególne przyczyny stosowania w produkcji niebezpiecznych substancji
(mediów). ........................... ..................................................................................... 84
22. Przyczyny niebezpiecznych, b
stwarzajacych zagro enia ycia i zdrowia w
23. System ubezpieczenia spo
.................................................................................................................. 86
24. Prawo budowlane. .................................................................................................. 90
25. G
Inspekcji Pracy. ....................................................................................................... 93
26. Uprawnienia zwiazków zawodowych w zakresie ochrony pracy. ............................ 95
27. Varia — czyli ró ne sprawy. ................................................................................... 97
27.1. Ochrona pracy a sytuacja spo
27.2. Przyczyny rosnacej intensywnosci legislacyjnej. ............................................ 97
27.3. Srodowiska ochrony pracy. ............................................................................ 97
27.4. Najbardziej po adane, niezbedne cechy ka dego pracownika s
27.5. Najbardziej niepo adane cechy ka dego pracownika s
27.6. Konieczne dzia
prawnych z zakresu bhp. ............................................................................... 98
27.7. Egzekucja administracyjna prowadzona przez Panstwowa Inspekcje Pracy. . 99
27.8. System oceny zgodnosci. .............................................................................. 99
27.9. Mniej znane obowiazki pracodawców. ........................................................... 100
27.10. Problematyka bhp przy u ytkowaniu i obs
urzadzen technicznych. ................................................................................ 100
27.11. Organizacje pracownicze, które powinny wspierac dzia
poprawy stanu warunków pracy. .................................................................. 101
27.12. Rady pracowników. ...................................................................................... 101
27.13. Szkolenia doskonalace i uzupe
pracy. ........................................................................................................... 102
27.14. Przyczyny
27.15. Skutki ekonomiczne i prawne nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp. .... 103
27.16. Dekalog ochrony pracy. ............................................................................... 105
27.17. Ksia ka Kontroli. .......................................................................................... 106
28. Wykaz niektórych przepisów bhp o zasiegu ogólnym. ............................................ 107
ływaniałednych zachowan pracowników w pracy —łasnego i innych pracowników. ........... 85łecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.łówne zmiany wprowadzone ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowejłeczno-gospodarcza kraju. .............................. 97łu by bhp. ... 98łu by bhp. ................. 98łania, które trzeba podjac, po ukazaniu sie nowych aktówłudze maszyn i innychłania na rzeczłniajace z zakresu bezpieczenstwa i higienyłamania przepisów i zasad bhp. ................................................. 102Teksty wybranych aktów prawnych.
29. Dzia
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.). .................................................................... 110
30. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89,
poz. 589, z pózn. zm.). ........................................................................................... 125
31. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o spo
poz. 163, z pózn. zm.). ............................................................................................ 161
32. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zwiazkach zawodowych (J.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 854, z pózn. zm.). ......................... ........................................................ 167
33. Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322). ... 179
34. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie s
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z pózn. zm.). ................ 197
35. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pózn. zm.). ...................... ........................................ 203
36. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870). ............... 253
ł dziesiaty Kodeksu pracy — ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (J.t.: Dz. U.łecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35,łecznym z tytułułu byAutor – Józef Slezak
11a—23713a K.p.). ........................................................................................ 70
Opinie książki Ochrona pracy. Poradnik dla służby bhp

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.