Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwo SGGW

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Cena: 60.00 zł

Autor:Wysocki Czesław, Sikorski Piotr,
ISBN:978-83-7583-529-8
Wydawnictwo:Wydawnictwo SGGW
Ilość stron:500
Wydanie:wydanie III poprawione i uzupełnione 2014
Format:B5
Oprawa:twarda
18 listopada 2010 r. autorzy otrzymali NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO za osiągnięcia dydaktyczne i za niniejszy podręcznik.
Niniejsze opracowanie powstało głównie z pobudek dydaktycznych. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla studentów architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, a także dla specjalności pokrewnych, takich jak leśnictwo, łąkarstwo, ziołolecznictwo i dla wszystkich zamierzających korzystać z bogatego dorobku fitosocjologów.

Fitosocjologia jako nauka o zbiorowiskach roślinnych w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywana w praktyce. Wiedza z tego zakresu odgrywa natomiast szczególną rolę w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu, co jest głównym tematem tej publikacji.

Na potrzeby tej pracy dokonano subiektywnego wyboru zbiorowisk roślinnych, które, naszym zdaniem, są szczególnie ważne z punktu widzenia kształtowania i ochrony środowiska. Pogrupowano je opierając się na kryteriach siedliskowo-fizjonomicznych, odzwierciedlających ujęcie szaty roślinnej stosowane przez architektów krajobrazu w procesie projektowania i planowania przestrzennego.
Polecamy tą publikację. 
 


zobacz spis treści

zobacz fragment książki

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie ... 7
2. Szata roślinna jako komponent środowiska przyrodniczego ... 9
2.1. Florystyczne ujęcie szaty roślinnej ... 9
2.2. Fitosocjologiczne ujęcie szaty roślinnej ... 10
3. Metody opisu i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych ... 15
3.1. Wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych ... 15
3.2. Wyróżnianie jednostek fitosocjologicznych ... 27
4. Podział geobotaniczny Polski ... 49
5. Charakterystyka wybranych zbiorowisk roślinnych Polski ... 55
5.1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe ... 55
5.1.1. Lasy łęgowe i zarośla wiklin dużych dolin rzecznych (Salicetea purpureae) ... 58
5.1.2. Olsy i zarośla łozowe (Alnetea glutinosae) ... 64
5.1.3. Zbiorowiska mezo- i eutrofi cznych lasów liściastych (Querco-Fagetea) ... 70
5.1.4. Lasy iglaste – bory (Vaccinio-Piceetea) ... 102
5.1.5. Lasy mieszane na siedliskach ubogich i kwaśnych (Quercetea robori-petraeae) ... 132
5.1.6. Zbiorowiska mezofilnych zarośli (Rhamno-Prunetea) ... 139
5.2. Zbiorowiska wodne i przywodne ... 150
5.2.1. Roślinność wodna (Potametea, Lemnetea, Litorelletea) ... 157
5.2.2. Roślinność przywodna (Phragmitetea, Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae) ... 167
5.3. Zbiorowiska trawiaste i ziołoroślowe ... 206
5.3.1. Murawy wydm nadmorskich (Ammophiletea) ... 211
5.3.2. Murawy solniskowe (Thero-Salicornietea, Asteretea tripolium) ... 213
5.3.3. Murawy galmanowe (Violetea calaminariae) ... 221
5.3.4. Murawy napiaskowe (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis) ... 225
5.3.5. Łąki i pastwiska wilgotne i świeże (Molinio-Arrhenatheretea) ... 238
5.3.6. Murawy i ziołorośla wysokogórskie (Seslerietea variae, Juncetea trifidi, Betulo-Adenostyletea) ... 261
5.3.7. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) ... 272
5.3.8. Murawy bliźniczkowe i wrzosowiska (Nardo-Callunetea) ... 283
5.3.9. Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe (Trifolio-Geranietea sanguinei) ... 295
5.4. Zbiorowiska synantropijne ... 301
5.4.1. Zbiorowiska jedno- i dwuletnich roślin segetalnych i ruderalnych (Stellarietea mediae) ... 304
5.4.2. Zbiorowiska wieloletnich roślin ruderalnych (Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Agropyretea intermedio-repentis) ... 314
6. Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna ... 343
7. Inne metody podziału szaty roślinnej w Polsce ... 353
7.1. Typologia leśna ... 353
7.2. Typologia łąkarska ... 357
8. Ogólne zasady kartowania zbiorowisk roślinnych ... 363
8.1. Mapy roślinności rzeczywistej ... 364
8.2. Mapy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej ... 371
8.3. Mapy kompleksów i krajobrazów roślinnych ... 372
9. Wykorzystanie fitosocjologii w ochronie i kształtowaniu krajobrazu ... 379
9.1. Fitoindykacja ... 379
9.1.1. Szata roślinna jako wskaźnik warunków środowiska przyrodniczego ... 380
9.1.2. Szata roślinna jako wskaźnik antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego ... 388
9.2. Fitosocjologiczne podstawy waloryzacji przyrodniczej ... 413
9.3. Roślinność a rekreacja ... 426
9.3.1. Atrakcyjność szaty roślinnej dla rekreacji ... 426
9.3.2. Odporność szaty roślinnej na użytkowanie rekreacyjne ... 432
9.4. Kształtowanie doborów roślinnych ... 441
9.4.1. Dobory roślin rodzimych ... 441
9.4.2. Dobory roślin obcego pochodzenia ... 456
9.4.3. Dobory roślin specjalnego przeznaczenia ... 460
10. Wykaz zespołów roślinnych zamieszczonych w podręczniku ... 465
11. Literatura ... 471
Opinie książki Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.