Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT

Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych

Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych

Cena tradycyjna: 164.00 zł
Cena promocyjna: 147.60 zł
Oszczędzasz: 16.40 zł /-10%/
niedostępna
Autor: Peter Beinhauer,
ISBN:978-83-61615-04-0
Wydawnictwo:Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT
Ilość stron:339
Wydanie:2010 + CD
Format:220x300 mm
Oprawa:twarde laminowane okładki
KATALOG STANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DETALI DLA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
Niniejsza książka zawiera ponad 400 rysunków detali dla wielu typowych konstrukcji budowlanych. Każdy detal jest pokazany na stronicy formatu A4 i uzupełniony o objaśnienia materiałowe. Uwagę zwrócono zwłaszcza na:
- energetycznie zoptymalizowane ściany zewnętrzne, konstrukcje dachów i okien,
- balkony i tarasy bez barier dla niepełnosprawnych,
- świetliki kopułowe.

Na załączonej płycie CD wszystkie rysunki detali są zapisane w formacie DWG, DXF, PDF i TIFF dla różnych programów CAD. Użytkownik ma możność wczytania plików bez komplikacji i szybko do swojego systemu CAD oraz możliwość ich indywidualnego zastosowania.
Nowoczesne społeczeństwo przemysłowe charakteryzuje się ustawiczną technicyzacją. W ostatnich latach komputery, telefaksy, kopiarki itp. doprowadziły do przełomu w metodach pracy w każdym biurze. Za pomocą poczty e-mail i Internetu można szybko i pewnie przekazywać dobrej jakości informacje tekstowe, graficzne i ustne na dalekie odległości. Są one wszędzie odbierane, niezależnie od miejsca i od czasu nadania.
Dzięki tym postępom gruntownie zmienił się styl pracy każdego projektanta.
Opracowuje on i koordynuje inwestycje budowlane już nie w sztywny sposób ze swojego biura, lecz, dzięki nowoczesnej technice, jest on w stanie odbierać fachowe informacje w ruchu - w samochodzie, w pociągu, na placu budowy, a następnie opracowywać je i indywidualnie zastosować.
Technika jest pod ręką i znacznie udoskonalona, jednak przy usługach o charakterze budowlanym trzeba wciąż szukać porady.
Niniejszy „Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych" ma na celu wesprzeć architektów, inżynierów budownictwa, studentów a także inwestorów oraz pośredników handlu nieruchomościami przy opracowywaniu szczegółowego projektu inwestycji budowlanej. Wskutek różnorodności materiałów budowlanych trudno jest często znaleźć właściwe zastosowanie i kombinacje materiałów, aby z jednej strony zadowolić pragnienia estetyczne, a z drugiej strony uczynić zadość konieczności techniczno-budowlanej. Na podstawie powszechnie obowiązujących reguł sztuki budowlanej starannie zestawiono nadające się do zastosowania rozwiązania projektowe detali. Niniejszy katalog zawiera ponad 300 rysunków detali.
Na załączonej płycie CD zapisano te rysunki w formacie DXF, DWG i PDF. Dzięki temu istnieje możliwość wczytania danego detalu w programie CAD i w razie potrzeby zmienienia go. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do rysunków detali jest zapewnione projektowanie bardziej racjonalne, niezależne od firmy.
Ten zestaw rozwiązań projektowych detali w żaden sposób nie odejmuje projektantowi jego własnej kreatywności. Będzie on raczej służył jako środek pomocniczy rozumiany jako odpowiedź na rosnącą technicyzację i globalizację. W ten sposób Wydawca i Autor zorganizowali serwis w Internecie, dzięki któremu projektant może pobrać specjalistyczne informacje o rozwiązywaniu projektowym detali.
www.plan-netz.dewww.standard-detail.de
Poza tym, możemy specjalnie dla Państwa inwestycji budowlanej przygotować odpowiednie rysunki detali. Prosimy porównać Państwa bilans „koszty - efekty użytkowe" z usługą przez nas oferowaną. Bardzo cieszylibyśmy się również z Państwa obecności na naszych stronach internetowych. Gotowość pomocy, fachowe rady, krytyczne uwagi ze strony pani dypl. inż. Ulrike Kubitsch przyczyniły się do tego, że ten katalog rozwiązań projektowych detali mógł się ukazać w przedstawionej formie.
Zaledwie dwa lata upłynęły od ukazania się pierwszego wydania niniejszej książki, a już pojawia się potrzeba jego zaktualizowania i uzupełnienia. Przyczyn należy szukać z jednej strony w nowych przepisach i rozporządzeniach, a z drugiej - moje dążenie, aby opracowanie to jeszcze bardziej zbliżyło się do praktyki budowlanej.
Wydane drugie zawiera około 65 nowych lub znacznie zmienionych detali. Szczególnie cieszę się z tego, że znalazły się w nim optymalnie rozwiązane ściany zewnętrzne niskoenergetycz-ne, balkony z dostępem dla niepełnosprawnych czy świetliki kopułowe. Należy też podkreślić nowy system podziału treści, umożliwiający szybsze i bardziej zróżnicowane wyszukiwanie.
Do krytycznego zrecenzowania wszystkich detali udało mi się pozyskać prof. dr inż. Reinholda Uhliga. Z pewnością Jego współudział jest dla pomyślnego przygotowania tego dzieła szczęśliwym trafem. Wniósł on kilkudziesięcioletnie doświadczenie w praktyce budowlanej i w kształceniu studentów szkół wyższych. Za liczne sugestie ulepszeń chciałbym Mu bardzo serdecznie podziękować.
Szczere podziękowania należą się dalej wszystkim kolegom i innym użytkownikom tego dzieła, którzy wspierali mnie swoją krytyką i często swoją dobrą radą. Ten ożywiony dialog między użytkownikami a Wydawcą tego dzieła jest niewątpliwym dowodem na to, że tematyka ta porusza wszystkich uczestników procesu budowlanego i kryje w sobie dalsze możliwości.
Peter Beinhauer
Oddajemy w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie książki „Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych" będącej tłumaczeniem drugiego niemieckiego wydania publikacji autorstwa Petera Beinhauera „Standard-Detail-Sammlung", która ukazała się nakładem wydawnictwa Rudolf Muller w 2005 roku.
Po gruntownej analizie uznaliśmy, że istnieje potrzeba polskiego przekładu i udostępnienia go wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Niniejsza pozycja odpowiada na aktualną potrzebę wiedzy praktycznej oraz teoretycznej związanej szeroko rozumianym projektowaniem i wykonawstwem nowoczesnych detali architektoniczno-budowlanych.
Każde rozwiązanie projektowe zależy zarówno od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i ochronnych, jak i oczekiwanych właściwości użytkowych i estetycznych. Ten - często skomplikowany - układ wzajemnych zależności stawia wiele ograniczeń wpływających na decyzję wyboru właściwego rozwiązania.
Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja będzie stanowiła cenne źródło wiedzy, stanowiąc wyznacznik standardów rozwiązań projektowych detali i będzie służyła w rozwiązywaniu zagadnień wykonawczych, projektowych oraz eksploatacyjnych.
Wyobrażenia i idee architekta przetwarza się na rysunki. Proces projektowania zaczyna się zwykle od szkiców odręcznych, potem kontynuuje się go w formie projektu ogólnego, a kończy dokładnymi rysunkami roboczymi ważnych części powstającego budynku. Zawartość informacyjna tych rysunków jest bardzo różna w poszczególnych fazach.
Tak więc projekty i pozwolenia na budowę sporządza się w skali 1:100. W fazie planowania przebiegu robót planista ustala przewidziane fazy wykonania. Obiekty przedstawia się na rysunkach z wszelkimi indywidualnymi danymi niezbędnymi dla ich wykonania. Rysunki robocze, detale i szczegóły konstrukcji zazwyczaj przygotowuje się w skali od 1:50 do 1:1.
Ogólnie, rysunki detali mają następujące zadania:
■ sprawdzenie wykonalności i celowości poprzedzających je zaplanowanych robót,
■ pokazanie materiałów budowlanych i ich sensownego użycia,
■ zwymiarowanie części budynku,
■ stanowienie podstawy dla przygotowania harmonogramów i kosztorysów przez wykonawców.
W zależności od każdorazowego przedsięwzięcia budowlanego rysunki konstrukcyjne sporządza się indywidualnie.
Celem projektanta jest przebieg budowy wolny od zakłóceń i błędów. Jest to jedno z podstawowych założeń do projektowania detali i sposobów ich wykonania. Przy braku staranności oznacza to między innymi straty materiału (usuwanie usterek, butwienie itp.), straty robocizny (przestoje, podwójna praca) i ustawiczna utrata wartości obiektu (błędy projektu lub błędy wykonawcy).
Aby tego uniknąć, położono nacisk na udokumentowanie powszechnie przyjętych rozwiązań standardowych. Rysunki te powinny służyć jako środek pomocniczy dla codziennej pracy w biurze. Ich użycie użytkownik powinien dostosować do projektowanego obiektu zawsze starannie i przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na projektowany obiekt.
Rozwiązania projektowe detali i dodatkowe informacje zestawiono w tej książce z największą starannością.
Nie można jednak zagwarantować braku pomyłek, chociaż uczyniono wszystko, aby zawarte w niej informacje były w chwili publikacji aktualne i poprawne.


zobacz spis treści

zobacz fragment książki

1  Posadowienie
1.1  Wykop budowlany
1.1.1  Wykop nieobudowany     
1.1.2  Wykop obudowany      
1.2  Fundamenty
1.2.1  Fundamenty płytkie     
1.2.2  Fundamenty na palach    
1.2.3  Podbudowa ścian      
1.3  Drenaż
2  Ściany zewnętrzne
2.1  Ściany murowane
2.1.1  Mur jednowarstwowy    
2.1.2  Mur wielowarstwowy    
2.2  Ściany betonowe
2.2.1  Ściany betonowe jednowarstwowe
2.2.2  Ściany betonowe wielowarstwowe 
2.3  Ściany montowane
2.3.1  Drewno         
2.3.2  Elementy z betonu komórkowego
2.3.3  Ściany osłonowe       
3  Ściany działowe
3.1  Ściany działowe jednowarstwowe
3.1.1  Ściany działowe murowane  
3.1.2  Pustaki szklane      
3.2  Ściany działowe wielowarstwowe
3.2.1  Na szkielecie drewnianym   
3.2.2  Na szkielecie metalowym    
4  Otwory w budynkach
4.1  Okna
4.1.1  Okna w ścianie murowanej  
4.1.2  Okna w wielowarstwowych ścianach betonowych    
4.1.3  Okna w ścianie drewnianej  
4.1.4  Świetliki kopułowe i okna dachowe
4.2  Drzwi
4.2.1  Drzwi drewniane      
4.2.2  Drzwi metalowe      
5  Stropy
5.1  Stropy masywne 
5.1.1  Stropy płytowe          
5.1.2  Stropy belkowe          
5.1.3  Stropy na blachach trapezowych   
5.2  Stropy na belkach drewnianych 
5.2.1  Konstrukcja nośna widoczna    
5.2.2  Konstrukcja nośna ukryta      
5.3  Balkony i tarasy
5.4  Sufity podwieszane i podłogi podniesione
6  Schody 
6.1  Schody betonowe
6.2  Schody drewniane
6.3  Schody stalowe
6.4  Schody kręte
7  Dachy 
7.1  Dachy spadziste
7.1.1  Dachy wentylowane       
7.1.2  Dachy niewentylowane      
7.2  Dachy płaskie
7.2.1  Dachy wentylowane       
7.2.2  Dachy niewentylowane      
D OŚRODKI DORADZTWA FACHOWEGO
E WYKAZ LITERATURY
Opinie książki Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.