Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

BHP w budownictwie. Poradnik

BHP w budownictwie. Poradnik

Cena tradycyjna: 35.00 zł
Cena promocyjna: 31.50 zł
Oszczędzasz: 3.50 zł /-10%/
niedostępna
Autor:Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk,
ISBN:978-83-7394-275-2
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Ilość stron:178
Wydanie:2010
Format:B5
Oprawa:miękka
Niniejsze opracowanie w kompleksowy sposób przedstawia zagrożenia w budownictwie, jakie stwarzają między innymi: prace na wysokości, prace ziemne, obsługa sprzętu i maszyn budowlanych czy ręczne przenoszenie ładunków.
Poradnik szczególnie polecany dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Autorzy:
Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk
Wydanie I, 2010 r.
Stron: 178, oprawa miękka foliowana
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................... 9
I. OBIEKTY BUDOWLANE – WYMAGANIA ....................................................... 11
1. Określenia stosowane w budownictwie .................................................................. 11
2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym ....................................................... 11
2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez Kodeks pracy ........................ 11
2.2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez Prawo budowlane .................. 12
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ................................................. 12
4. Opiniowanie dokumentacji projektowej ................................................................ 13
4.1. Uzgodnienia pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ... 15
4.2. Opiniowanie projektów pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych ... 15
II. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO ................................................... 16
5. Obowiązki inwestora ................................................................................................ 16
6. Obowiązki i uprawnienia projektanta .................................................................... 17
6.1. Podstawowe obowiązki projektanta ........................................................................ 17
6.2. Uprawnienia projektanta ......................................................................................... 18
7. Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy ...................................................... 18
7.1. Podstawowe obowiązki kierownika budowy .......................................................... 18
7.2. Uprawnienia kierownika budowy ........................................................................... 19
8. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego ..................................................... 20
9. Obowiązki majstra budowlanego ............................................................................ 20
10. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ............................................................... 21
11. Współdziałanie pracodawców ............................................................................... 22
12. Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ........................................... 23
12.1. Budynki i pomieszczenia pracy ............................................................................. 23
12.2. Maszyny i urządzenia techniczne .......................................................................... 23
12.3. Substancje chemiczne oraz procesy szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ........ 23
12.4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia na stanowiskach pracy .................... 24
13. Prawa i obowiązki pracowników z zakresu bhp .................................................. 25
13.1. Obowiązki pracowników ....................................................................................... 25
13.2. Uprawnienia pracowników .................................................................................... 26
14. Obowiązki osób kierujących pracownikami ........................................................ 26
15. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie .................................................... 27
III. PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA BUDOWY ............................... 28
16. Przyjęcie budowy do realizacji i rozpoczęcie budowy ......................................... 28
16.1. Przyjęcie budowy do realizacji .............................................................................. 28
16.2. Rozpoczęcie budowy ............................................................................................. 28
16.3. Inwestor ................................................................................................................. 28
16.4. Kierownik budowy (robót) .................................................................................... 28
16.5. Dziennik budowy .................................................................................................. 29
17. Przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych .............................................. 29
18. Rodzaje robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................. 30
IV. ZAGROŻENIA W BUDOWNICTWIE ............................................................... 34
19. Czynniki niebezpieczne (urazowe) występujące w budownictwie ...................... 34
20. Czynniki szkodliwe dla zdrowia ............................................................................ 36
21. Czynniki uciążliwe ................................................................................................. 37
V. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT
BUDOWLANYCH .................................................................................................. 42
22. Ogólne zasady zagospodarowania terenu budowy .............................................. 42
22.1. Zagospodarowanie terenu budowy ........................................................................ 43
22.2. Ogrodzenie terenu budowy ................................................................................... 43
22.3. Strefa niebezpieczna .............................................................................................. 43
22.4. Drogi, wyjścia, przejścia dla pieszych .................................................................. 44
22.5. Oświetlenie terenu budowy .................................................................................... 44
22.6. Warunki socjalne i higieniczne ............................................................................. 45
22.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne .......................................................... 46
23. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ............................. 47
24. Składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych ................................. 50
25. Pomieszczenia magazynowe .................................................................................. 51
26. Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych oraz sprzętu zmechanizowanego
na terenie budowy ............................................................................................. 52
27. Maszyny i urządzenia techniczne .......................................................................... 59
27.1. Żurawie ................................................................................................................. 59
27.2. Dźwig budowlany ................................................................................................. 59
27.3. Wyciągi przyścienne budowlane ........................................................................... 60
27.4. Wciągarki .............................................................................................................. 60
27.5. Przenośniki taśmowe stałe .................................................................................... 60
27.6. Zawiesia budowlane .............................................................................................. 60
27.7. Haki ....................................................................................................................... 61
27.8. Betoniarki budowlane ........................................................................................... 61
27.9. Pilarki tarczowe ..................................................................................................... 62
27.10. Urządzenia grzewcze ........................................................................................... 63
27.11. Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym ......................................................... 64
27.12. Narzędzia ręczne ................................................................................................. 64
28. Operacje techniczne ............................................................................................... 65
28.1. Podstawowe operacje ślusarskie ........................................................................... 65
28.2. Trasowanie ............................................................................................................ 65
28.3. Wiercenie .............................................................................................................. 65
28.4. Posługiwanie się młotkiem i nożycami ................................................................. 65
29. Operatorzy maszyn budowlanych ........................................................................ 65
30. Ręczne prace transportowe ................................................................................... 68
30.1. Postanowienia ogólne ............................................................................................ 69
30.2. Oddziaływanie na zdrowie .................................................................................... 69
30.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy przemieszczaniu
ręcznym ................................................................................................................. 70
30.4. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych ............................... 71
30.5. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych .... 72
30.6. Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych .................................. 72
31. Transport mechaniczny ......................................................................................... 77
31.1. Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń transportu mechanicznego ....... 77
31.2. Samochody ciężarowe ........................................................................................... 77
31.3. Wymogi dotyczące przewozu ............................................................................... 78
32. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym ............................................................. 79
32.1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych
z napędem silnikowym .......................................................................... 79
32.2. Stan techniczny wózka .......................................................................................... 79
32.3. Eksploatacja wózka ............................................................................................... 79
32.4. Wymagania specjalne ............................................................................................ 80
33. Szkolenia w dziedzinie bhp .................................................................................... 80
34. Profilaktyczna opieka zdrowotna ......................................................................... 81
35. Prace na wysokości ................................................................................................. 83
35.1. Zasady ogólne bezpiecznej pracy na wysokości ................................................... 87
35.2. Drabiny przenośne ................................................................................................. 88
35.3. Rusztowania, ruchome podesty ............................................................................. 91
35.4. Środki ochrony indywidualnej stosowane przy pracach na wysokości ................. 95
35.5. Środki ochrony zbiorowej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości ............ 102
35.6. Praca na wysokości przy odśnieżaniu dachu ......................................................... 103
36. Prace ziemne ........................................................................................................... 105
36.1. Wykopy o ścianach nieumocnionych .................................................................... 106
36.2. Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu .................................................. 106
36.3. Wykopy wąskoprzestrzenne .................................................................................. 107
36.4. Wykonywanie robót koparką ................................................................................ 107
37. Roboty podziemne .................................................................................................. 108
38. Prace budowlane szczególnie niebezpieczne ........................................................ 108
38.1. Prace budowlane, montażowe, remontowe i rozbiórkowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części ................................................. 109
38.2. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych ...................................................... 109
39. Prace dekarskie i izolacyjne .................................................................................. 110
40. Malowanie natryskowe .......................................................................................... 111
40.1. Malowanie natryskowe wyrobami lakierowymi na bazie rozpuszczalników ........ 111
40.2. Odtłuszczanie przed lakierowaniem za pomocą rozpuszczalników organicznych ........ 112
41. Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe ................................................................ 113
42. Prace murarskie i tynkarskie ................................................................................ 114
43. Prace zbrojarskie ................................................................................................... 114
44. Prace betoniarskie .................................................................................................. 115
45. Roboty ciesielskie ................................................................................................... 116
46. Prace montażowe .................................................................................................... 117
47. Prace spawalnicze ................................................................................................... 118
48. Prace rozbiórkowe ................................................................................................. 119
48.1. Prace rozbiórkowe wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych .............. 120
49. Prace związane z wyrobami zawierającymi azbest ............................................. 121
49.1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest ............................................................................. 124
49.2. Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości
dotyczące warunków bezpiecznego użytkowania lub zabezpieczania wyrobów
zawierających azbest ............................................................................................. 127
49.3. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest ........................................... 129
VI. SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE W BUDOWNICTWIE .......... 133
50. Podstawowe wymagania dotyczące zasad klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych niebezpiecznych ..133
51. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego 134
52. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 143
53. Przepisy o nadzorze ................................................................................................ 146
VII. WYPADKI PRZY PRACY ................................................................................. 147
VIII. RYZYKO ZAWODOWE ................................................................................... 151
54. Podstawowe definicje .............................................................................................
Opinie książki BHP w budownictwie. Poradnik

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.