Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Język angielski od A do Z - repetytorium

Język angielski od A do Z - repetytorium

Cena tradycyjna: 24.00 zł
Cena promocyjna: 21.60 zł
Oszczędzasz: 2.40 zł /-10%/
niedostępna
Autor:Jacek Szewczak,
ISBN:9788389171702
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:296
Wydanie:2009
Format:145x205
Oprawa:Miękka
Książka obejmuje materiał gramatyczny przewidziany programem nauczania dla szkół średnich w klasach z rozszerzonym jęz.angielskim. Układ książki oraz zagadnienia w niej zawarte powstały w oparciu o wymogi tzw. "Nowej Matury" oraz FCE.
Noun - rzeczownik.........................

1.    Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne ............

2.    Liczba pojedyncza i mnoga..........:........

3.    Rodzaj ..............................

4.    Forma dzierżawcza rzeczownika; dopełniacz .........

5.    Rzeczowniki złożone i rzeczowniki użyte przymiotnikowo . .

Article - przedimek ........................

Zasady użycia przedimków: ..................

Przedimek nieokreślony „a'7„an" używany jest: ........

Przedimek określony „the" używany jest: ...........

Przedimka nie używa się w ogóle: ...............

Adjective - przymiotnik ......................

1.    Najważniejsze cechy przymiotników angielskich .......

2.    Miejsce i kolejność przymiotników w zdaniu .........

3.    Stopniowanie przymiotników ..................

3.1.    Stopniowanie regularne ..................

3.2.    Stopniowanie nieregularne .................

4.    Przymiotniki złożone ......................

5.    Użycie przymiotnika w połączeniu z innymi częściami mowy

5.1.    Modyfikacje znaczenia przymiotników i stopniowania; porównania .........................

5.2.    Użycie przymiotników z so, such, how, what.......

6.    Przymiotniki zakończone na: -ing i -ed oraz na -less i -ful . .
Numeral - liczebnik ........................

1.    Liczebniki główne........................

2.    Liczebniki porządkowe .....................

3.    Inne liczebniki ..........................

Pronoun - zaimek .........................

1.    Cechy i zastosowanie zaimków.................

2.    Zaimek osobowy ........................

3.    Zaimek dzierżawczy ......................

4.    Zaimek zwrotny i emfatyczny .................

5.    Zaimek wzajemny ........................

6.    Zaimek wskazujący .......................

7.    Zaimek pytający .........................

8.    Zaimek względny ........................

9.    Zaimek nieokreślony ......................

9.1.    Zaimki some, any, no, every i złożenia z nimi......

9.2.    Zaimki: none, both, either, neither oraz every, each i all

9.3.    Zaimki: many, much, few, a few, little, a little, (a) lot (of), plenty (of) ..........................

9.4.    Zaimki: another, other, others, the other, the others . . .

10.    Zaimek bezosobowy you, one .................

Verb - czasownik ..........................

I. Czasownik, jego formy, funkcje i zastosowanie.......

1.    Bezokolicznik i konstrukcje z bezokolicznikiem .......

2.    Gerund i konstrukcje z gerund .................

3.    Użycie bezokolicznika a gerund z niektórymi czasownikami .

4.    Czasowniki modalne ......................

5.    Phrasal verbs ..........................

11.    Czasy gramatyczne.......................

1.    Present simple ..........................

2.    Present continuous .......................

3.    Present simple, a present continuous ..............

4.    Present perfect..........................

5.    Present perfect continuous ...................

6.    Past simple ...........................

7.    Past continuous .........................
8.    Past simple a present perfect oraz past continuous a present perfect continuous ........................

9.    Past perfect ...........................

10.    Past perfect continuous .....................

11.    Future simple ..........................

12.    Future continuous ........................

13.    Future perfect ..........................

14.    Future perfect continuous ....................

15.    Future simple in the past ....................

16.    Future perfect in the past....................

Adverb - przysłówek ........................

1.    Podział i cechy przysłówków..................

2.    Przysłówki o dwóch formach różniących się znaczeniowo (np.: hard - hardly) ..........................

3.    Miejsce przysłówka w zdaniu .................

3.1. Przysłówki: „too" i „enough" ...............

4.    Stopniowanie przysłówków ...................

4.1.    Stopniowanie regularne ..................

4.2.    Stopniowanie nieregularne .................

Preposition - przyimek.......................

1.    Przyimki określające miejsce, położenie, kierunek i odległość

1.1.    Przyimki: in, on, at.....................

1.2.    Przyimki: to, from, into, onto, out of, off.........

1.3.    przyimki: inside, outside ..................

1.4.    Przyimki: through, across .................

1.5.    Przyimki określające położenie przedmiotów względem siebie: above, over, below, under, between, among . . . .

2.    Przyimki określające czas....................

2.1.    Przyimki określające moment w czasie: in, on, at . . . .

2.2.    Przyimki oznaczające trwanie: from, to, for, since, during, until / till, by ........................

3.    Przyimki przyczyny i celu ...................

4.    Przyimki sposobu ........................

5.    Użycie przyimków z niektórymi czasownikami, przymiotnikami i rzeczownikami .........................
Conjunction - spójnik .......................

1.    Spójniki: and, but, or, feoi/z ... ¿md, either ... or, neither ... nor, rcoi ... ¿wf also ..., whether ... or..............

2.    Spójniki: if\ unless, because, for, smce, till, w/zen, w/n/ć, a/iter, before, .........................

3.    Spójniki łączące słowa, zdania i zwroty o przeciwstawnych znaczeniach: however, otherwise / or ć/se, still, yet, (although, even though, in spite of, despite, whereas, itd..........

4.    Spójniki: besides, moreover, so, therefore, so as, as if, as though

Passive voice - strona bierna ...................

1.    Zastosowanie strony biernej i konstrukcja zdania.......

1.1.    Zdania twierdzące w stronie biernej ............

1.2.    Zdania pytające .......................

1.3.    Strona bierna czasowników z dwoma dopełnieniami . . .

1.4.    Zdania z tzw. Passive Gerund...............

1.5.    Zdania z tzw. Passive Infinitive ..............

2.    Inne zastosowania strony biernej ................

2.1.    Zdania z podmiotem „it"..................

2.2.    Zdania, w których podmiotem jest osoba, przedmiot lub zdarzenie, o którym opinię zdanie wyraża ........

3.    Konstrukcja zdania: have/get something done (causative „have")

Reported speech - mowa zależna .................

1.    Następstwo czasów. Istota mowy zależnej ...........

2.    Zmiany czasów w mowie zależnej ...............

Conditionals - okresy warunkowe ................

Istota, rodzaje i zastosowanie okresów warunkowych.....

1.    Pierwszy okres warunkowy ...................

2.    Drugi okres warunkowy.....................

3.    Trzeci okres warunkowy ....................

4.    Mieszane okresy warunkowe ..................

4.1. Okres mieszany 11+III ...................

4.2 Okres warunkowy III+II ..................

5.    Zerowy okres warunkowy....................
Sentence construction - budowa zdań ..............

I. Rodzaje zdań ..........................

1.    Zdania oznajmujące .......................

2.    Zdania przeczące ........................

3.    Zdania pytające .........................

3.1.    Pytania ogólne, rozstrzygające...............

3.2.    Pytania z użyciem zaimków pytających..........

3.3.    Pytania pośrednie ......................

4.    Zdania w trybie rozkazującym .................

II. Szczególne konstrukcje zdań .................

1.    Zdania z podmiotem „there" i „it" ...............

1.1. Zdania z podmiotem „there"................

1.2 Zdania z podmiotem „it"..................

2.    Question tags i dopowiedzenia typu: „so do I" i „nor do I" .

3.    Zdania wyrażające prośby, propozycje, zaproszenia......

3.1.    Prośby z użyciem: can / could / may / might: ......

3.2.    Propozycje i zaproszenia..................

4.    Zdania oznaczające przypuszczenia, życzenia i preferencje ze zwrotami: „would rather"; „would sooner"; „would prefer"; „wish"; „if only"; „had better"; „it's (high) time".......

5.    Zdania z „used to ... / would ..."; „be / get used to ..."; „be supposed / expected to..."; „be allowed to..." ........

6.    Zdania ze zwrotami: „I wish...", „If only...", „Suppose...", „Supposing..."..........................

7.    Formy zdań emfatycznych ...................

Word building - słowotwórstwo..................

1.    Rzeczowniki ...........................

2.    Czasowniki ...........................

3.    Przymiotniki ...........................

4.    Przeczenia i przeciwieństwa ..................

5.    Rzeczowniki i przymiotniki złożone ..............

Exercises - ćwiczenia........................

Irregular verbs - czasowniki nieregularne ............

Lista angielskich czasowników nieregularnych ........
List of phrasal verbs......

Answer key - klucz do ćwiczeń

Noun .............

Article ............

Adjective...........

Pronoun ...........

Verb .............

Adverb ............

Preposition ..........

Conjunction .........

Passive voice ........

Reported speech .......

Conditionals .........

Sentence construction . . . .

Word building ........

Exercises ...........

Kategorie: Języki obce,Opinie książki Język angielski od A do Z - repetytorium

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.