Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Cena tradycyjna: 33.00 zł
Cena promocyjna: 29.70 zł
Oszczędzasz: 3.30 zł /-10%/
niedostępna
Autor:dr inż. Mariusz Łaciak,
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Ilość stron:152
Wydanie:2010
Format:B5
Oprawa:miękka
Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.
Opisane zostały własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Po raz pierwszy w literaturze krajowej poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki.
Drugi blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska.
Książka będzie użyteczna w pracy zarówno służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże zaznajomić się z zagrożeniami występującymi w branży gazowniczej i pozwoli, często przed czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować.
Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń gazowniczych.zobacz spis treści
Słowo wstepne ............................................................................................................. 7
1. Gazy stosowane w przemysle ................................................................................. 9
1.1. Własciwosci palne i wybuchowe gazów ........................................................... 9
1.2. Gazy przemysłowe ............................................................................................ 10
1.3. Skroplony gaz ziemny LNG .............................................................................. 13
1.4. Paliwa gazowe ................................................................................................... 14
1.5. Analiza procesów spalania w aspekcie kontroli emisji zanieczyszczen ............ 16
1.6. Składniki paliw gazowych i ich własciwosci toksyczne ................................... 17
2. Eksploatacja urzadzen i instalacji gazowych ....................................................... 21
2.1. Ogólne wymogi eksploatacyjne urzadzen gazowych ........................................ 21
2.2. Instalacje i urzadzenia gazowe .......................................................................... 21
2.2.1. Zagrożenia i wytyczne .................................................................................... 21
2.2.2. Zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji
gazowych ........................................................................................................ 24
2.3. Zakres wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji na
paliwa gazowe ................................................................................................... 26
2.3.1. Kontrola stanu technicznego kurków głównych ............................................. 35
2.3.2. Kontrola innych elementów wyposażenia instalowanych bezposrednio
w sasiedztwie kurka głównego ....................................................................... 35
2.3.3. Kontrola przewodów gazowych na poziomie piwnic ...................................... 36
2.3.4. Przeglad techniczny odcinków przewodów gazowych do zaworów odcinajacych
gazomierzy lub odgałezien na poszczególnych kondygnacjach ...... 37
2.3.5. Kontrola stanu technicznego gazomierzy ....................................................... 37
2.3.6. Zakres kontroli instalacji gazowych w poszczególnych mieszkaniach ........... 38
2.3.7. Kontrola stanu technicznego urzadzen gazowych .......................................... 39
2.3.8. Kontrola sprawnosci technicznej odprowadzenia spalin z urzadzen gazowych
i wentylacji pomieszczen, w których sa instalowane ............................. 40
3. Sieci gazowe ............................................................................................................ 41
3.1. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych .......................................... 44
3.2. Przewody wewnetrzne gazowych sieci przemysłowych ................................... 46
3.3. Organizacja i ogólne zasady prowadzenia prac gazoniebezpiecznych .............. 46
3.4. BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych ............................................. 49
3.4.1. Roboty ziemne ................................................................................................ 49
3.4.2. Eksploatacja sieci gazowych i przyłaczy ........................................................ 50
3.4.3. Przyjecie sieci gazowych do eksploatacji ....................................................... 52
3.4.4. Przeprowadzanie prac na stacjach gazowych ................................................ 53
3.5. Podłaczanie nowo wykonanych gazociagów oraz przyłaczy domowych ......... 58
3.6. Przyłacza gazowe .............................................................................................. 59
3.7. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ........................................................ 60
3.8. Stan sieci gazowej ............................................................................................. 62
3.9. Kontrola sieci gazowej ...................................................................................... 64
3.10. Metody rehabilitacji technicznej gazociagów ................................................. 66
4. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe ...................................................................... 70
4.1. Warunki tworzenia sie mieszanin wybuchowych ............................................. 70
4.1.1. Inicjacja wybuchowa ...................................................................................... 73
4.1.3. Zagrożenie w pomieszczeniu kuchennym ....................................................... 77
4.2. Ocena zagrożenia wybuchem ............................................................................ 79
4.2.1. Odpowiedzialnosc za ochrone przeciwporażeniowa ........................................... 79
4.2.2. Wytyczne w zakresie okreslania przyrostu cisnienia ...................................... 79
4.3. Klasy odpornosci pożarowej ............................................................................. 81
4.3.1. Czesc podziemna budynku .............................................................................. 82
4.3.2. Wyłaczenia od stosowania klas odpornosci ................................................... 83
4.3.3. Odpornosc pożarowa elementów budynku ..................................................... 83
4.3.4. Przekrycie dachu ............................................................................................ 85
4.3.5. Pomieszczenia zagrożone wybuchem ............................................................. 85
4.3.6. Dach nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem ....................................... 86
4.4. Usuwanie zanieczyszczen z przewodów ........................................................... 86
4.5. Temperatura powierzchni urzadzen i instalacji ................................................. 87
4.6. Zaopatrzenie w wode do celów przeciwpo9arowych ........................................ 87
4.6.1. Stacje paliw, zbiorniki paliw .......................................................................... 87
4.6.2. Zbiorniki materiałów palnych ........................................................................ 88
4.6.3. Woda dla stref pożarowych ............................................................................ 88
4.7. Strefy zagrożenia wybuchem i zasady ich wyznaczania ................................... 89
4.7.1. Podstawowe założenia ................................................................................... 89
4.7.2. Zasieg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym ................................ 92
4.7.3. Zasieg stref przy rozpraszaniu strumieniowym .............................................. 92
4.8. Wentylacja jako jeden z głównych systemów bezpieczenstwa w gazownictwie .. 94
4.8.1. Zasady ustalania wentylacji naturalnej kategorii A ....................................... 94
4.8.2. Kryterium wystepowania wentylacji kategorii B ............................................ 95
4.8.3. Wentylacja w kotłowniach gazowych ............................................................ 98
4.9. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed wybuchem ..................................... 99
4.10. Wymagania budowlane ................................................................................... 100
4.11. Oddziaływanie promieniowania cieplnego na ludzi i otoczenie ..................... 100
5. Bezpieczenstwo i potencjalne zagrożenia ze strony LNG ................................... 103
5.1. Rodzaje zagrożen LNG ..................................................................................... 104
5.1.1. Chmury (obłoki) par LNG .............................................................................. 104
5.1.2. Niska temperatura .......................................................................................... 105
5.1.3. Rozwarstwienie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku .............................. 105
5.1.4. Gwałtowne odparowywanie LNG .................................................................. 107
5.2. Odparowanie metanu – etap rozładunku ........................................................... 109
5.2.1. Różnica cisnien roboczych ............................................................................. 110
5.2.2. Energia pochodzaca od pomp ........................................................................ 110
5.2.3. Wnikanie ciepła przez rurociag rozładunkowy .............................................. 110
5.2.4. Wnikanie ciepła do zbiorników metanowców ................................................ 111
5.2.5. Pary powracajace do zbiorników tankowców ................................................ 111
5.3. Odparowanie metanu – etap magazynowania ................................................... 111
5.3.1. Wnikanie ciepła do wnetrza zbiornika ........................................................... 111
5.3.2. Nagłe spadki cisnienia barometrycznego ....................................................... 112
5.4. Oddziaływanie LNG na srodowisko ................................................................. 112
5.5. Zagospodarowanie oparów ............................................................................... 112
5.6. Wymogi bezpieczenstwa w operacjach LNG ................................................... 113
6. Piece przemysłowe – obsługa i kontrola ............................................................... 115
6.1. Zasady obsługi pieców ...................................................................................... 119
6.2. Palniki gazowe .................................................................................................. 120
6.3. Prawidłowa obsługa palników gazowych ......................................................... 123
6.4. Eksploatacja pieców grzewczych ...................................................................... 125
6.5. Wybuchy w urzadzeniach piecowych ............................................................... 129
6.6. Uruchamianie pieców ....................................................................................... 132
6.7. Szkolenie załogi ................................................................................................ 133
7. Ochrona srodowiska w energetyce ....................................................................... 134
7.1. Struktura zużycia energii.................................................................................... 134
7.2. Elektrownie jako emitery zanieczyszczen ......................................................... 134
7.3. Rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen ............................................................. 136
7.4. Ochrona wód ..................................................................................................... 136
7.5. Urzadzenia energetyczne emitujace hałas ......................................................... 139
7.6. Odpady paleniskowe ......................................................................................... 143
7.6.1. Własciwosci odpadów paleniskowych ............................................................ 144
7.6.2. Wpływ składowisk odpadów paleniskowych na zanieczyszczenie atmosfery. 145
7.6.3. Szkodliwosc odpadów dla zdrowia ................................................................. 145
7.6.4. Odpady z półsuchej instalacji odsiarczania spalin (IOS) ............................... 146
7.7. Ochrona terenu .................................................................................................. 146
8. Odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie zasad bhp ............................................. 147
8.1. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy ............................................................... 148
8.2. Odpowiedzialnosc pracownika ......................................................................... 149
Przepisy, normy i literatura fachowa ............................................................................ 150
Opinie książki Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.